Här har nog de flesta barn lekt, även jag

Här har nog de flesta barn lekt, även jag