Båtarna ligger uppdragna på land, inplastade

Båtarna ligger  uppdragna på land, inplastade