Sommar, 5 aug. kustbevakning, lotsbåtar och sjöfartsverket som gör sjömätningar, de mäter djupet i sjön.

Sommar, 5 aug. kustbevakning, lotsbåtar och sjöfartsverket som gör sjömätningar, de mäter djupet i sjön.