Gotland Runt, Wetjob ska lägga till vid KSSS brygga i hamnen

Gotland Runt, Wetjob ska lägga till vid KSSS brygga i hamnen