En lycklig humla kalasade surrande på nektarn

En lycklig humla kalasade surrande på nektarn