Kustbevakningen i Stavsnäs, 10 juli, en av besättningsmännen är på väg ner/upp i en jetski i aktern.

Kustbevakningen i Stavsnäs, 10 juli, en av besättningsmännen är på väg ner/upp i en jetski i aktern.