Ombord på Spica, här i styrhytten, dimma ute

Ombord på Spica, här i styrhytten, dimma ute