Gålöbasen, Veteranflottiljen, HMS R142 Ystad, 2021

Gålöbasen, Veteranflottiljen, HMS R142 Ystad, 2021