20230422. Piloten på helikoptern för "Öppet hav" som har upplevelser.

20230422. Piloten på helikoptern för "Öppet hav" som har upplevelser.