20230718. Fullt vid alla bryggor i juli.

20230718. Fullt vid alla bryggor i juli.