20230722. Minsveparen M 20 från Sjöhistoriska.

20230722. Minsveparen M 20 från Sjöhistoriska.