Deltagarna på Stockholmsescadern i sina segelbåtar

Deltagarna på Stockholmsescadern i sina segelbåtar