Strindbergsgården, det fanns en gång en liten krokodil i dammen på bilden

Strindbergsgården, det fanns en gång en liten krokodil i dammen på bilden