Lotshuset, Värdshuset, Björnes verkstad, Café Ankaret, maj 2014

Lotshuset, Värdshuset, Björnes verkstad, Café Ankaret, maj 2014