Hamnen, Lökholmen rakt över

Hamnen, Lökholmen rakt över