Björnbär, mognar sent, sept. 2012

Björnbär, mognar sent, sept. 2012