Strindbergsgården, på 1960-talet fanns det en riktig liten krokodil i dammen

Strindbergsgården, på 1960-talet fanns det en riktig liten krokodil i dammen