Jag på Gålöbasen, en militär örlogshamn för Veteranflottiljen

Jag på Gålöbasen, en militär örlogshamn för Veteranflottiljen