Stig genom tallskogen till den andra sidan av Sandön, 090808

Stig genom tallskogen  till den andra sidan av Sandön, 090808