Husen vid sundet in till hamnen

Husen vid sundet in till hamnen