Bebyggelsen vid infarten till Sandhamns hamn, 130908

Bebyggelsen vid infarten till Sandhamns hamn, 130908