Sjövärnskårens ungdomsläger från Södertörn och Gävle, 150703

Sjövärnskårens ungdomsläger från Södertörn och Gävle, 150703