Klubben sedd från Telegrafholmen, 1507

Klubben sedd från Telegrafholmen, 1507