Fr. h. skolan, kyrkan, lotsutkiken, Sands hotell

Fr. h. skolan, kyrkan, lotsutkiken, Sands hotell