Båt från Road Harbour, British Virgin Islands, the Caribbean, heter Stina-Cajsa, 150725

Båt från Road Harbour, British Virgin Islands, the Caribbean, heter Stina-Cajsa, 150725