Tomt med gräsmatta och träd, juli

Tomt med gräsmatta och träd, juli