Vår gamla brygga där vi la till vår båt.

Vår gamla brygga där vi la till vår båt.