Flyg helikopter till Sandhamn med "Öppna hav".

Flyg helikopter till Sandhamn med "Öppna hav".