M 20 från Veteranflottiljen var på besök på Sandhamn den 4 september

M 20 från Veteranflottiljen var på besök på Sandhamn den 4 september