Jag har bott ombord på HMS Trossö på Berga 2018, på en kurs för soldater/sjömän för bara tjejer, ett tross- och ledningsfartyg i 4:e sjöstridsflottiljen, Försvarsmakten. Jag är i mittersta raden, 4:e från vänster med ljust långt hår.

Jag har bott ombord på HMS Trossö på Berga 2018, på en kurs för soldater/sjömän för bara tjejer, ett tross- och ledningsfartyg i 4:e sjöstridsflottiljen, Försvarsmakten. Jag är i mittersta raden, 4:e från vänster med ljust långt hår.