Jag är ombord på korvetten HMS Visby, Sandhamn i bakgrunden, juni -18.

Jag är ombord på korvetten HMS Visby, Sandhamn i bakgrunden, juni -18.