Jag och Sveriges Marinchef Konteramiral Jens Nykvist på Berga, Marinens dag -18

Jag och Sveriges Marinchef Konteramiral Jens Nykvist på Berga, Marinens dag -18