Stridsbåt 90, styrhytten

Stridsbåt 90, styrhytten