HMS Trossö, HMS Belos i bakgrunden, Berga, Marinens dag -18. Jag har bott ombord på detta stridsfartyg på en kurs för soldater/sjömän.

HMS Trossö, HMS Belos i bakgrunden, Berga, Marinens dag -18. Jag har bott ombord på detta stridsfartyg på en kurs för soldater/sjömän.