Gå med i Sjövärnskåren!

04.08.2016 19:13

Älskar du havet och vill göra en insats? En av sjövärnskårens allra viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till befattningar inom Hemvärnet med marina uppgifter längs med Sveriges kuster. De befattningar som vi utbildar till är besättningsman, maskinman, båtförare, båtchef, navigatör och sjötransportledare. Läs mer på  www.sjovarnskaren.se